Udgivet man d. 21. jan 2019, kl. 00:00

Jeg har fået bevilliget tre måneders studieorlov, som jeg skal tilbringe i Californien. I Danmark oplever vi et stigende behov for, at folkekirken involverer sig i samfundets ve og vel, og jeg skal bruge min orlov på at tale med folk i de lutherske kirker i Sydcalifornien om, hvordan deres sociale arbejde er organiseret.  

Det har altid ligget i den kristne kirkes DNA at tage sig af de mennesker, der af forskellige årsager har det svært i samfundet. I Danmark begyndte det med munkenes og nonnernes klostervæsen i middelalderen, men gennem de sidste tusinde år er det sociale arbejde blevet mere og mere institutionaliseret og løsrevet fra kirken. I dag forventer vi, at det offentlige laver velfærdsstat for vore skattekroner, men som det er enhver bekendt, kniber det for midlerne at følge med behovet.  

Heldigvis findes der stadig mange folkekirkelige organisationer i Danmark, som dagligt gør et kæmpe arbejde for samfundets ve og vel – lad mig blot nævne ”Kirkens Korshær” med deres mange varmestuer og gadearbejde blandt hjemløse. ”Sjælesorg på nettet”, som er i kontakt med flere tusinde brugere hvert år. ”Folkekirkens Familiestøtte”, som gennem sit arbejde tilbyder hjælp inden problemer vokser sig så store, at det bliver en sag for kommunen. Folkekirken bruger rigtig mange resurser ude i samfundet, og vi samarbejder allerede meget med det etablerede socialsystem i Danmark, men folkekirken kan blive bedre til det, og behovet er der. Folkekirken skal ikke – og kan ikke – understøtte vores velfærdsstat med penge, men vi har potentielt mange menneskelige resurser – herunder også frivillige, der vil involvere sig og gøre en forskel.

Det er mit håb, at jeg i min studieorlov både vil blive inspireret og tilegne mig god viden om, hvordan folkekirken i vores område kan blive bedre til at samarbejde med det etablerede velværdssystem til glæde og gavn for vores samfund.  

Mit provsteembede bliver i februar-marts-april varetaget af provst for Aalborg Nordre provsti, Ole Rysgaard Madsen og sognepræstedelen af pastor emeritus, Grethe Holmriis. Jeg håber, I alle vil tage godt imod dem begge.

Carsten Bøgh Pedersen

Kategorier Præstens klumme