Udgivet man d. 17. jun 2019, kl. 09:30

I skrivende stund forsøger Mette Frederiksen at danne en ny regering og i EU er de nyvalgte parlamentsmedlemmer i fuld gang med at finde deres pladser. Mens vi således stadig er i valgmode, vil jeg derfor gerne slå et slag for Danmarks ældste demokratiske valg, nemlig valg til landets menighedsråd, som afvikles næste år.

Det første folketingsvalg blev afholdt efter vedtagelsen af grundloven i 1849, men kvinder kunne ikke stemme. Den ret fik kvinders først i 1915 efter en lang og sej kamp. Men folkekirken, som ellers ofte beskyldes for at være gammeldags indførte faktisk stemmeret til kvinder fra det allerførste menighedsrådsvalg i 1903, og folkekirken leverede dermed et godt argument for, at kvinder selvfølgelig også skulle have stemmeret til folketingsvalg. 3,6 millioner mænd og kvinder afgav deres stemme ved folketingsvalget den 5. juni 2019, og ved det kommende menighedsrådsvalg har 4.339.511 folkekirkemedlemmer mulighed for at stemme. Det er usandsynligt, at alle kommer til at bruge deres demokratiske ret og indflydelse på folkekirken for i 97% af landets ca.1700 menighedsråd bliver valget gennemført som en såkaldt valgforsamling og ikke ved et traditionelt afstemningsvalg med valgkort, som vi lige har oplevet det.

At 97% af landets menighedsråd vælges og sammensættes uden et afstemningsvalg har ført til, at folketinget har vedtaget en ny lov om valg til menighedsråd, som træder i kraft i 2020.

Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg er dermed blevet tilpasset praksis.

Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige lovpligtige menighedsmøde, hvor det siddende menighedsråd redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen skal afholdes i alle landets sogne. I 2020 er det tirsdag den 15. september.

Hvis der er utilfredshed med resultatet af valgforsamlingens afstemning, kan man i op til fire uger efter valgforsamlingen udløse et gammeldags afstemningsvalg, hvor alle sognets medlemmer inviteres til valg gennem valgkort. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november.

Det bliver spændende at opleve, hvordan valget i 2020 forløber, men sæt allerede nu kryds i kalender til den 12. maj 2020, hvor Vive-Hadsund Menighedsråd indkalder til menighedsmøde for alle folkekirkemedlemmer i Vive-Hadsund sogn.

Provst Carsten Bøgh Pedersen

Kategorier Præstens klumme