Udgivet tor d. 19. mar 2020, kl. 14:15

Af provst Carsten Bøgh Pedersen: 

I en svær tid – info om Coronas betydning for Vive-Hadsund sogn.

”Der kommer igen en dag, hvor vi kan være sammen og holde om. Lad ikke frygten tage over. Vær der for dit medmenneske.

Verden er i pandemiens vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud af kraft. Nu kan vi kun vente og holde fast i håbet.

Mange af os frygter for, at vores nærmeste eller vi selv bliver syge. Eller for at miste vores arbejde, eller for at samfundet bryder sammen.

Men vi må ikke overgive os til frygten. Tro er trods. Tro er at ville se alt det gode, selvom det lige nu er svært at få øje på.”

Sådan skriver Danmarks 10 biskopper i et fælles brev til folkekirkens menigheder. Jeg husker selv, at jeg som barn under oliekrisen i 70’erne bekymrede mig meget - om hele verden ville falde sammen. Også dengang bekymrede vi os om klima og naturen og jeg husker, at jeg som barn var bange for, om forurening ville blive jordens undergang. Jeg tror, at mange børn er fulde af bekymringer i denne tid, hvor et nyt ord ”klima-angst” er dukket op - og nu også ”Corona-angst”. Jeg er selv barn af en familie, hvor tro på Gud kom ind med modermælken og et Fadervor hørte med til godnat ritualet. Det husker jeg som trygt og godt og især husker jeg min mors beroligende ordsprog, som hun havde med fra sin barndom under 2. verdenskrig. Det lyder således: ”Menneskene spår, men Gud han rår” (læs. råder).

Det vil virke grænseoverskridende for nogle at bede Fadervor for og med deres børn, men tro mig – det giver en tiltrængt tryghed og dæmper angst hos børn. Nogle vil spørge: Hvis Gud findes, hvorfor gør han så ikke noget ved corona – altså det klassiske spørgsmål: ”Hvis Gud findes og er almægtig og god, hvorfor findes der så ondt i verden?” Det spørgsmål har præster fået stillet lige siden de allerførste præster og spørgsmålet stilles stadig, så det endelig tilfredsstillende svar er nok ikke givet. Mit svar henter jeg i Bibelens første kapitler, hvor det ender med, at mennesket får sin vilje og stilles fri til at gøre godt og gøre ondt i en verden udenfor ”Paradis”, hvor døden blev menneskets vilkår.

Gud er kærlighed, og kærlighed kan ikke tvinge. Almagten, som er Guds, er også magt til at afstå fra at styre verden som et spil, hvor vi blot er Guds marionetdukker. Så når du spørger Gud, hvorfor Gud ikke gør noget for at bekæmpe ondt (og corona), så kunne det jo tænkes, at Gud vender spørgsmålet om – ”hvorfor gør du ikke noget?” Det gør rigtig mange heldigvis, og netop regeringens corona-tiltag er at gøre noget, og ikke mindst et håb om, at vi hver især gør noget!  

Selvom det føles sådan lige nu, er vi ikke alene. Der kommer en dag, hvor vi igen kan give hånd, kramme og holde om hinanden. Indtil da skal vi holde ud og stole på, at døden, ensomheden og mørket ikke får det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds løfte til os i dåben. Lad os sammen finde vejen ud af den krise, vi står i og komme videre, styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid.

Vores kirker, der har ligget i landskabet gennem århundreder, er lukkede nu. Håbets hus må ikke blive et sted, hvor vi henter smitte. Men vi er stadigvæk til stede som folkekirke. Vi præster kan stadig nås!

Vi håber og beder for, at vi som folk må styrkes i disse svære tider, der kræver store ofre af mange. Må Gud give os styrken til at komme igennem det. Må vi i Guds søns ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå vores nødlidende næste i møde og have øje for den nabo, der sidder ensom og bange for sig selv. Og må Guds gode Ånd skænke os modet til at holde ud og håbet til at stå det igennem.

 

Corona begrænser kirkens arbejde.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket også er min og Kirkeministeriets anbefaling. Som Dronningen udtrykte det: Bliv hjemme! Andet kan vi ikke være bekendt!

Eftersom man stadig lovligt kan være mere end 10 personer i et supermarked, så er det i ministeriet blevet besluttet, at begravelser og bisættelser i folkekirken heller ikke skal overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 30 personer i Hadsund kirke og 15 personer i Vive kirke, fordi der samtidig skal tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Biskopperne opfordrer dog til, at der er så få deltagere som muligt ved en bisættelse/begravelse og det er vores udgangspunkt i Vive-Hadsund sogn. Så få som muligt og allerhelst ser vi, at man helt udskyder handlingen til vi igen må forsamles uden restriktioner.

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen. Kirketjeneren vil stå ved døren og sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.  


Jordpåkastelse kan ske efter kremering

Biskopperne peger på muligheden for under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen "jordpåkastelse efter kremering". En begravelsesform vel og mærke for dem, der ønsker kremering og ikke kistebegravelse. Det betyder, at afdøde kan kremeres, og urnen opbevares indtil man igen kan samles i kirken og holde den kirkelige handling med jordpåkastelse.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem.

 

Konfirmationer må desværre udskydes

Alle konfirmationer i Danmark udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt og i hele Hadsund provsti arbejder vi pt. på at få koordineret datoerne således, at konfirmationerne i provstiets 14 kirker spredes over så mange weekender som muligt hen over sommeren. Dette af hensyn til de familier, som ikke har plads til at holde festen hjemme og af hensyn til restaurationsbranchen, som i forvejen lider hårdt under krisen. Vi ønsker at give restaurationsbranchen de bedste muligheder for rumme så mange bestillinger som muligt.

Beslutningen om udskydelse af konfirmationerne er blevet truffet af Danmarks 10 biskopper den 18. marts for at give afklaring for de ca. 48.000 familier, som skal holde konfirmation i år.

Hold jer løbende orienteret her på Vive-Hadsund sogns hjemmeside og i øvrigt på Aalborg Stifts hjemmeside https://aalborgstift.dk/ OPDATERING 20/3: Se nye konfirmationsdatoer HER

OPDATERING 2/4: Læs mere om, hvordan begravelser/bisættelser kan foregå under corona-epidemien HER

Kategorier Nyt fra pastoratet