Udgivet tir d. 6. okt 2020, kl. 09:19

Allehelgens søndag (1. november) samles vi i kirken for at mindes dem, vi har mistet det forgangne år. Læs her, hvordan vi i år markerer Allehelgen i Vive og Hadsund kirker. Vær opmærksom på, at der er tilmelding til Allehelgen i Hadsund kirke.ALLEHELGEN I VIVE KIRKE: Mindegudstjeneste søndag d. 1. november kl. 14

Mindegudstjenesten er en stemningsfuld gudstjeneste med salmer, musik, læsninger, prædiken, altergang og navneoplæsning på dem, der er begravet fra Vive kirke i det forgangne år.

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at tænde et lys ude ved graven.ALLEHELGEN I HADSUND KIRKE: Mindestunder søndag d. 1. november kl. 16-18

I år kan vi på grund af corona ikke som vanligt fylde Hadsund kirke og holde én stor mindehøjtidelighed. I stedet vil vi gerne invitere til at besøge kirken i tidsrummet 16-18, hvor kirken vil danne rammen for 6 kortere mindestunder af hver 20 minutters varighed, hvor der er plads til 25 personer pr. gang.

 

Provst Carsten Bøgh Pedersen vil være til stede i kirken og vil ved hver af de 6 mindestunder holde en kort andagt (ca. 5 minutter).

Derudover vil det være muligt at tænde et lys, at hænge et hjerte på et "mindetræ", eller bare stå og have en lille stund til at mindes, mens stemningsfyldt musik fylder kirkerummet.

Stolene i kirken vil være fjernet, så de besøgende har god plads til at stå eller cirkulere rundt til de forskellige mindestationer i kirken.

 

Efter mindestunden kan hver familie udenfor kirken få et gravlys til at stille på graven.

I menighedscenteret byder vi på en kop varm suppe at tage hjem på.

 

TILMELDING til Allehelgen i Hadsund kirke:

For at fordele de besøgende bedst muligt beder vi om tilmelding til det tidspunkt, hvor du/I ønsker at besøge Hadsund kirke. Dette gøres via dette link eller til kirkekontoret på tlf. 98 57 10 96 (på hverdage fra kl. 9-13).

Kategorier Nyt fra pastoratet