Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nye konfirmationsdatoer 2021

Nye konfirmationsdatoer 2021


# Nyt fra pastoratet
Udgivet mandag d. 25. januar 2021, kl. 11:00

Udmelding af nye konfirmationsdatoer for 2021

I hele Danmark har folkekirken oplevet et stigende pres om en beslutning omkring konfirmationerne i foråret 2021. Bliver de udskudt eller ikke? Årsagen er selvfølgelig på nuværende tidspunkt de ukendte Covid-19 restriktioner, der i foråret frygtes at kunne vanskeliggøre selve konfirmationen i kirken, men i særdeleshed muligheden for at holde festen for konfirmanden. Mange har brug for et sted uden for hjemmet til at holde festen og usikkerheden omkring tidspunktet for restaurationsbranchens genåbning og forårets forsamlingsloft skaber utryghed i familierne og ikke mindst hos konfirmanderne.

 

I folkekirken er vi naturligvis opmærksomme på problemet, og emnet har været flittigt debatteret de sidste mange uger på højeste plan i både folketingets kirkeudvalg og blandt biskopperne, provsterne og præsterne. Fra biskoppernes side var der et ønske om, at vi alle ventede med beslutningen om eventuelle flytninger til efter vinterferien, hvor resultaterne af de sidste ugers skrappe restriktioner forhåbentlig ville kunne skabe mere klarhed over de kommende måneders restriktioner.

 

Vi har dog måtte sande, at ønsket om en beslutning på et mere oplyst grundlag fra sundhedsmyndighederne desværre er blevet overhalet indenom af et ønske om en beslutning nu. Biskopperne har derfor valgt allerede nu at anbefale en flytning af konfirmationerne. Biskoppen over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, har således anbefalet præsterne og menighedsrådene i Aalborg Stift at udskyde konfirmationerne til august/september, hvor vaccinationerne forventes afsluttet og forsamlingsforbuddet dermed forhåbentlig er ophævet eller lempet.

Præsterne og menighedsrådene i de to provstier i Mariagerfjord kommune har efter bedste evne forsøgt at koordinere både en fordeling af konfirmationsdatoer, og en dato for udmeldingen af dem. Datoerne udmeldes derfor for hele Mariagerfjord kommune i dag mandag den 25. januar kl.11.00.

 

I de to provstier i Mariagerfjord kommune har præsterne over de sidste dage lavet en fordelingsplan for de ca. 35 hold konfirmander i Mariagerfjord kommune. Målet har været at sprede os over så mange datoer som muligt for både at tilgodese restaurationsbranchens mulighed for at afholde festerne, og familiernes mulighed for at finde et sted at holde festen for deres konfirmand.

 

For Vive-Hadsund pastorats og Visborgs konfirmander er følgende datoer blevet fastlagt:

 

Søndag den 8. august 2021:

Konfirmation i Vive kirke kl.09.30 ved Carsten Bøgh Pedersen for de konfirmander, der har valgt Vive kirke.

Konfirmation i Hadsund kirke kl.10.30 for 7.B ved Carsten Bøgh Pedersen

Søndag den 15. august 2021:

Konfirmation i Hadsund kirke kl.10.00 for 7.A ved Winnie Huus

Lørdag den 21. august 2021:

Konfirmation i Hadsund kirke kl.10.00 for 7.C ved Knud Erik Weinkouff Hansen

Konfirmation i Visborg kirke kl.10.00 ved Anne Bundgaard Hansen for de konfirmander, der har valgt Visborg kirke. 

 

OBS! Vi gør opmærksom på, at datoerne for klasserne ligger fast, men det kan komme på tale at rykke på tidspunkterne, hvis restriktioner og et forsamlingsloft i kirkerummet kræver det. I så fald er det vores håb, at vi kan gøre som i 2020, hvor holdene blev fordelt på to på hinanden følgende konfirmationsgudstjenester og en fælles fotografering uden for kirken.

 

Med venlig hilsen præsterne.

Winnie Huus, Knud Erik Weinkouff Hansen, Anne Bundgaard Hansen og Carsten Bøgh Pedersen

Ophavsret: