Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Folkekirkens Familiestøttes tilbud

Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene - samboende eller fraskilte - i at skabe trivsel for børnene.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem vores forskellige tilbud:

  • Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.
     
  • Kurser til forældre
    Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet. Følgende kurser udbydes
    • Sunde skærmvaner i familien

Kurserne udbydes kun engang imellem i lokalområdet. Kontakt meget gerne koordinatoren, hvis du er interesseret i et kursus, og kom på venteliste til næste kursus i lokalområdet. 

Målgruppe

Målgruppen i Folkekirkens Familiestøtte er almindelige børnefamilier med børn i alderen 0-17 år, som ønsker støtte til at få tingene til at fungere bedre i hjemmet.

Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til familier uafhængigt af politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, som har så store udfordringer, at det er kommunens ansvar og opgave at hjælpe familien. Støtten kan heller ikke tilbydes familier, hvor der er udfordringer med misbrug, vold eller svære psykiske sygdomme.

 

Frivillige forældrevenner

Det er frivillige, som støtter forældrene i hjemmet.  Frivillige forældrevenner har tid og lyst til at gøre en forskel i en børnefamilie, har situationsfornemmelse og kan lide at snakke med mennesker. Forældrevenner har gennemgået et introduktionsforløb, og er i løbende dialog med koordinatoren. Kontakt koordinatoren, hvis du er interesseret i at blive forældreven.

 

Få hjælp i din familie

Du kan som forælder få støtte, hvis du/I ønsker det. Folkekirkens Familiestøtte kan støtte op om mange af forældrenes daglige udfordringer. Støtten til dig og din eventuelle ægtefælle aftales med koordinatoren og sker med respekt for dine/jeres værdier og ud fra dine/jeres ønsker. Koordinatoren følger løbende op på, om du får den støtte, som er aftalt, og som du har brug for.

 

Læs meget mere på vores hjemmeside: www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Følg med på vores lokale facebookside:  https://www.facebook.com/folkekirkensfamiliestottemariagerfjord/