Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Brug for hjælp?

Alle forældre ønsker glade og trygge børn, der er i stand til at have gode venner, som er psykisk robuste, og som får en god skolegang.

Mange familier oplever perioder, hvor de er sårbare, og hvor forældreopgaven opleves vanskelig, eller hvor opdragelse er svær at håndtere. Sårbarheden kan være kortvarig på grund af eksempelvis sygdom eller længerevarende på grund af livsomstændighederne.

Folkekirken har tradition for at hjælpe mennesker med hjælperbehov og med menighedsrådenes ansættelse af koordinatorer, sætter Folkekirken fokus på sårbare børnefamilier i sognene. Tilbuddet hedder Folkekirkens Familiestøtte. 

Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at hjælpe sårbare børnefamilier med børn 0-17 år. Folkekirkens Familiestøtte vil via frivillige tilbyde hjælp til selvhjælp gennem relationsopbyggende nærvær i dagligdagen i hjemmet. Tilbuddet målrettes konkret behovet hos den enkelte børnefamilie.

I flere sogne er der ansat koordinatorer. Deres opgave er at tage imod henvendelser fra sårbare familier og sikre et godt match til en eller flere frivillige. Det er ligeledes koordinatorers opgave løbende at have kontakt til familierne for at høre, hvordan det går. 

 

Hjælpen

Folkekirkens Familiestøtte har en stab af godkendte frivillige, som er klar til at være til hjælp i hjemmene.

Folkekirkens Familiestøtte er hjælp til selvhjælp. Den frivillige kommer ikke for at overtage udfordringerne men for at hjælpe jer til, at I som familie får løst udfordringerne på den bedst mulige måde. Målet med hjælpen fra den frivillige er, at forældre og børn får det bedre sammen.

Folkekirkens Familiestøtte vil gerne hjælpe alle børnefamilier, der mener, at de har brug for hjælp uafhængigt af uddannelse, alder, sociale forhold eller politiske og religiøse overbevisninger. 

Der er fuld fortrolighed i Folkekirkens Familiestøtte, hvilket vil sige, at både koordinatorer og frivillige har tavshedspligt, og at du og din familie kan være anonyme. 

Der er hverken en minimum eller en maksimum tidshorisont. Det aftales med hver familie, hvor ofte og igennem hvor kort eller lang periode, det forventes, at I har brug for hjælp. 

Alle frivillige er godkendte af Folkekirkens Familiestøtte.

 

Sådan tager du kontakt

Har du og din familie brug for hjælp, så er I meget velkomne til at kontakte Folkekirkens Familiestøtte. 

Flere steder i Nordjylland har vi lokale koordinatorer ansat. Du kan se mere her om, hvor i Nordjylland de befinder sig. 

Hvis ikke der er en koordinator i dit lokalområde, er du meget velkommen til ringe eller skrive til sekretariatet for at høre mere om tilbuddet. 

Du er også velkommen til at maile nedenstående oplysninger til os, så vil du blive kontaktet snarest. Alle henvendelser vil blive behandlet i fortrolighed. 

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mail
  • Bor du alene/gift/samlevende
  • Alder på hjemmeboende børn
  • Kort om begrundelse for din henvendelse

 

Hvad kommer der til at ske

Når du har taget kontakt til koordinatoren, vil koordinatoren aftale at komme ud og besøge jer i jeres hjem. Her vil koordinatoren snakke med dig og din familie om de udfordringer I måtte have og finde ud af på hvilken måde Folkekirkens Familiestøtte kan hjælpe jer.

Ud fra de oplysninger, som koordinatoren får med sig, vil koordinatoren finde en frivillig, som kan hjælpe jer videre. Det kan også være, at det er flere frivillige, som bliver bedt om at hjælpe. I så fald vil I få en primær frivillig, som bliver jeres kontaktperson. Det er vigtigt, at der er god kemi mellem jer og den frivillige. For at sikre det, vil koordinatoren aftale et nyt møde med jer, hvor den frivillige kommer med på besøg. Ved det besøg får I mulighed for at tale sammen og lære hinanden lidt at kende. 

Hvis både du og din familie samt den frivillige oplever, at der er god kemi, og at I har det godt sammen, vil vi lave en samarbejdsaftale med jer, hvori vi aftaler, hvem der er frivillig hos jer, hvilke opgaver I skal have hjælp til og hvor ofte det forventes, at den frivillige kommer hos jer. Når vi er enige om en fælles dagsorden for den frivilliges funktion i jeres hjem, starter den frivillige hos jer. 

I vil løbende blive kontaktet af koordinatoren, for at høre til hvordan det går og for at følge op på om I får den hjælp, I har brug for.