Menighedsrådsvalg 2020

I 2020 er der menighedsrådsvalg, hvor medlemmer for de kommende fire år vælges. Som optakt til henholdsvis orienteringsmøde 12. maj og opstillingsmøde 15. september fortæller de nuværende medlemmer her om deres opgaver og oplevelser ved at sidde i menighedsrådet.

 

Inge Merete fortæller…

Mit navn er Inge Merete Ellingsøe, og jeg er kasserer i Vive-Hadsund Menighedsråd.

Jeg har været valgt i to perioder, og en periode er på fire år. Jeg har altid beskæftiget mig med økonomi og regnskab, hvilket har hjulpet mig i mit arbejde som kasserer. Som kasserer har du ansvaret for at forvalte de økonomiske midler, der bliver stillet til rådighed af kirkeministeriet gennem Hadsund Provsti; de såkaldte ligningsmidler. 

Der er fast menighedsrådsmøde én gang om måneden, hvor min opgave primært er at orientere om den økonomiske situation, og hvert kvartal skal der aflægges en rapport til Hadsund Provsti.

Udover kassererjobbet, er der mange andre spændende oplevelser ved at være med i et menighedsråd.  Det har været utrolig lærerigt at deltage i nogle af alle de forskellige opgaver, der er inden for kirken.

For snart otte år siden fik jeg en opfordring til at stille op til menighedsrådsvalget, som jo er hvert fjerde år, og altså i år. Det syntes jeg lød mægtig spændende, hvilket jeg kun kan anbefale.