I 2020 er der menighedsrådsvalg. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne.

 

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.  
 
ORIENTERINGSMØDE 12. MAJ

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i Vive-Hadsund pastorat og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde 12. maj 2020 kl. 18 i Hadsund menighedscenter. På dette møde vil menighedsrådet fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges. 

 
VALGFORSAMLING 15. SEPTEMBER

Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i Vive-Hadsund sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

 

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020