Vive kirke 27.04.18

Fra venstre ses: Sarah Winther Toft Larsen, Caroline Molbjerg Jæger, Ida Nicole Bech Kjær og Julie Appelon Graversen.

Konfirmeret af provst Carsten Bøgh Pedersen.

 

Hadsund kirke 27.04.18

Bagerst fra venstre: Jonas Alfred Holst Christensen, Emil Harbo Overgaard, Andreas Petri Kristensen, Simon John Mousten Nielsen, Magnus Bruun Kastrup, Frederik Fruergaard, Clemen Nymann Dyhr, Alex Spencer Jul Kristensen, Rasmus Koretke Nordquist og Jeppe Holstrup.
I midten fra venstre: Laura Katrine Dalsgaard Jensen, Klara Mehlsen Lauest, Caroline Molbjerg Jæger (konfirmeret i Vive), Dina Kannegaard Kristiansen, Ida Nicole Bech Kjær (konfirmeret i Vive), Julie Appelon Graversen (konfirmeret i Vive), Cecilie Helm Pedersen og Lea Rosvang Sørensen.
Forrest fra venstre: Mathilde Dahl Poulsen, Katrine Søndergaard Konnerup, Julie Winther Steenfeldt, Emma Hillgaard Hansen, Mathilde Frost Christensen og Marie Skjødt Larsen.

Konfirmeret af provst Carsten Bøgh Pedersen.

 

Hadsund kirke 28.04.18

Bagerst fra venstre: Tim Sveistrup Jensen, Tore Floor, Kasper Gramkow, Johanne Riise Dornhoff Christensen, Anne Malou Møller Thorsen, Julie Vittrup Thygesen, Sean Samson Ritter, Sebastian Marcus Nielsen og Sebastian Houmann Vestergaard (konfirmeret i Visborg søndag).
I midten fra venstre: Freya Ibsen Jensen, ...Emma Betzer, Oscar Clarke Madsen (konfirmeret i Visborg søndag), Rasmus Laoton Borup, Frederik Spencer Helm Pedersen, Benjamin Winther Østergaard, Jens Hvirvelkær Bomholt, Kristian Lybæk Larsen, Gregers Bruun (konfirmeret i Visborg søndag) og Victor Mark-Skousgaard.
Forrest fra venstre: Emma Villadsen, Silje Sandberg Skovbo Nielsen, Josephine Bloch Skov, Emma Rosenkilde Mulvad, Josefine Arnth Jensen og Nete Hassing Jensen.

Konfirmeret af sognepræst Nadia Uhrup Hassig.

 

Hadsund kirke 29.04.18

Bagerst fra venstre: Marcus Friis Andersen, Lukas Ditlevsen Kristensen, Silje Klitgaard Madsen, Sara Breum Høj, Daniel Aasted Sørensen og Jakob Bondegaard Olesen.
I midten fra venstre: Mille Kristine Schultz Kruse, Laura Fisker Jensen, Nicklas Giltoft Nørgård Jensen, August Andreas Rømer Bryld, Noah Valdemar Axel Brøgger, Marcus Borup Andersen og Elias Nørholm Søborg.
Forrest fra venstre: Sofie Winther Steenfeldt, Frida Sander Hvirvelkær Rasmussen, Victoria Brogaard, Margit Laoton Sølgaard, Cecilie Høst Rask og Daniella Louise Halkjær.

Konfirmeret af sognepræst Winnie Huus.