Kirkegårdsleder søges til Vive-Hadsund Pastorat

 

Stillingen er på fuld tid og er ledig til besættelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Da vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på efterløn, søger vi hans afløser.

I Vive-Hadsund Pastorat har vi to kirker med tilhørende kirkegårde:

 • Vive Kirke – en middelalderkirke fra ca. 1250 med tilhørende mindre kirkegård, areal 8662 m2, beliggende i landsbyen Vive. Mindre graverbygning med maskin- og velfærdslokale.
 • Hadsund Kirke – en mindre bykirke fra 1898 med tilhørende kirkegård, areal 16.752 m2.  
  På denne kirkegårds område findes også kapel, kirkegårdskontor, mandskabsbygning og maskinrum samt en mindre have ved Hadsund Menighedscenter.

Som vores kirkegårdsleder vil dine hovedopgaver omfatte:

 • Aktivt lede, fordele og følge op på arbejdet for et kirkegårdspersonale på fire medarbejdere.
  I arbejdet indgår også kirketjeneste og lejlighedsvis deltagelse i tværfaglige skole-kirke projekter med præster og husets øvrige medarbejdere.
 • På respektfuld vis indgå aftaler med pårørende og bedemænd.
 • Regnskab, budget og andre administrative opgaver som knytter sig til kirkegårdsdriften.
 • Ansvar for MU samtaler med kirkegårdens personale i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson og vores administrationschef.
 • Aktivt deltage i vores arbejdsmiljøarbejde sammen med sikkerhedsrepræsentanten og den øvrige arbejdsmiljøgruppe.
 • Ansætte og afskedige personale i samarbejde med menighedsråd og administrationschef.
 • Udarbejdelse af plejeplaner og i samarbejde med kirkegårdsudvalget arbejde på en løbende udvikling af vore kirkegårde i tilpasning til det omgivende samfund.

 

Vi søger en kirkegårdsleder med følgende kvalifikationer:

 • Relevant faglig uddannelse. En person med uddannelse som anlægsgartner, jordbrugsteknolog eller lignende vil blive foretrukket.
 • Et godt kendskab til moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur - både praktisk og
  administrativt. Herunder gerne kendskab til Brandsoft kirkegårdssystem.
 • Visionær i forhold til de fremtidige udviklingsmuligheder.
 • Kan stå inde for kirkens og kristendommens livsforståelse og naturligt være sognets og kirkegårdenes ansigt udadtil.
 • Aktivt lyttende og synlig ledelse, hvor du gerne selv går foran.
 • Fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
 • Loyalt indstillet på et konstruktivt samarbejde med kirkegårdsudvalg, kontaktperson, administrationschef, præster samt kirkens øvrige personale og frivillige.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og plads til personlig udvikling.
 • Et særdeles aktivt hus med 16 tilknyttede medarbejdere, mange eksterne brugere og et engageret menighedsråd på ni valgte personer, hvor alle glæder sig til at tage godt imod dig.


Vi kan anbefale, at du besøger kirkegårdene og danner dig dit eget indtryk af arbejdspladsen.
Kontakt administrationschef Hanne Westergaard, tlf. 2349 0031 for aftale om tid til besøg.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er en tjenestemandsstilling og klassificeret i lønramme 26 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er rådighedstillæg tilknyttet stillingen.
Der er prøvetid tilknyttet stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos:

Administrationschef Hanne Westergaard, tlf.: 2349 0031
Kontaktperson og formand for menighedsrådet Rita Moore, tlf.: 2027 4043
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Leif Laursen, tlf.: 2147 4772

Ansøgning med relevante bilag sendes til Vive-Hadsund Pastorat på mailadressen:

9191fortrolig@sogn.dk mærket ”Kirkegårdsleder” senest søndag den 24. maj 2020 kl. 24:00.

Samtaler forventes afholdt i uge 25 med en eventuel anden runde i uge 26 eller efter aftale.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Læs mere om Vive-Hadsund Pastorat her på hjemmesiden.