Anmeldelse af dødsfald og aftale om bisættelse/begravelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen, men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen via www.borger.dk og ved henvendelse til kirkekontoret eller præsten, træffe aftale om tid og sted for bisættelse/begravelse.

 

Gravsted

Køb af gravsted aftales med kirkegårdskontoret på tlf. 98574660

Kirkegårdstakster kan hentes her:
Kirkegårdstakster for Vive kirkegård 2020
Kirkegårdstakster for Hadsund kirkegård 2020

 

Vejledning til pårørende

Når man mister sin nærmeste og skal planlægge begravelse eller bisættelse, er der meget at tage stilling til.
folkekirken.dk kan man læse Vejledning til pårørende, som svarer på de spørgsmål, som ofte melder sig, og giver overblik over de første dage efter et dødsfald.