Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende præst eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. 
Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.

 

Skriftlige henvendelser om udmeldelse kan sendes til kirkekontoret pr. post eller digitalt via SIKKER POST (sendes krypteret og med login via NemID).
I henvendelsen bedes du oplyse navn, adresse, telefonnummer, samt personnummer.

Du vil herefter blive kontaktet af den kirkebogsførende sognepræst, hvorefter din udmeldelse bliver registreret.
Som bekræftelse på registreringen får du tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.Efter udmeldelsen:

  • har du ikke længere ret til kirkelig betjening fx i.f.m. vielse
  • har du ikke ret til bistand fra en præst i folkekirken ved din begravelse
  • betaler du ikke længere kirkeskat.

Det er vigtigt, at du fortæller din familie om beslutningen.Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside HER