Menighedsrådsformand og kontaktperson

Rita Moore

Sandholt 1

9560 Hadsund

Tlf. 20 27 40 43

Mail: rita@moore.dk

Rita fortæller:

Menighedsrådets arbejde går ud på at styre den lokale kirkes anliggender, i dette tilfælde 2 kirker, Vive og Hadsund. Det er et meget alsidigt arbejde. Det er lige fra administration bygninger og reparation af tag og diger, til alle mulige praktiske ting og sognets aktiviteter og ansættelser af præster. Vi har eksempelvis et udvalg der tager sig af præstegården og et udvalg der tager sig af kirkegården og de arbejdsgange der er omkring kirken og kirkegårdene. Der er også mange aktiviteter, hvor man kan blive praktisk hjælper. Der kan være telte der skal stilles op, mad der skal serveres, man skal være vært ved arrangementer sommetider, så der er spændende hele vejen rundt. Så hvis man interesserer sig for kirkelige anliggender, så er der mange forskellige ting man kan tage fat på. Det gælder bare om at byde ind med den person, man er.

Jeg synes, at man vokser som person ved at sidde i menighedsrådet. Man får nogle gode forbindelser til andre mennesker. Vi bliver et godt team. Det udvikler sig meget til personlige venskaber, synes jeg, når man har siddet en periode i et menighedsråd. Man får også mange kontakter udadtil. Efter jeg er kommet ind i menighedsrådet, er jeg begyndt at gå mere i kirke, for jeg vil gerne følge med og se hvad der sker. Det giver mig en personlig glæde.

 

 

Næstformand og medlem af valgbestyrelsen, medlem af præstegårdsudvalget

Vivi Harbo Christiansen

Langbjerghøjvej 15 

Vive

9560 Hadsund

Tlf. 98 57 50 87

Mail: viviol6@hotmail.com

Vivi fortæller:

For rigtig mange år siden stod jeg i en tøjbutik i Hadsund, Butik Birit, der blev jeg udlært. Men butik var ikke noget for mig, så året efter tog jeg en HF på Aalborghus Gymnasium, og kom ind på Ergoterapeutskolen. Da jeg var blevet uddannet, tog jeg til Tyskland, hvor jeg arbejdede på et center for svært hjerneskadede patienter. På en ferie i Danmark mødte jeg Per. Så skulle jeg bare hjem til ham, så jeg flyttede ind hos ham i Visborg. Da vi havde fået Signe i 1999, flyttede vi ud på Vive Hede, hvor vi bor i dag, og vi blev tilknyttet Vive Sogn. Vores børn er døbt i Vive Kirke, og vi har altid fulgt aktiviteterne i Vive. I dag arbejder jeg på Hobro Sygehus som ergoterapeut.  

Det betyder rigtig meget at Vive også er repræsenteret i menighedsrådet. I menighedsrådet ”glemmer” vi ikke Vive, for alle synes, at middelalderkirken i Vive er dejlig og har en anden charme end Hadsund Kirke. Vi vil gerne være med til at styrke samarbejdet med andre foreninger i Vive. Gode eksempler på det samarbejde er grundlovsfesten i Vive præstegårdshave og Seniorrock på Vive Havn.

 

 

Kasserer

Inge Merete Ellingsøe

Skovvej 21

9560 Hadsund

Tlf. 20 95 56 00

Mail: imekk21@gmail.com

Inge Merete fortæller:

Min baggrund som kasserer er, at jeg er uddannet indenfor regnskab. Jeg har altid interesseret mig for, og arbejdet med, tal. Jeg blev uddannet i Sparekassen. Efter et par år som uddannet flyttede jeg fra Nykøbing Mors til Hadsund. I ca. 20 år har jeg i min fritid har jeg været kasserer i Hadsund Badmintonklub.

Som kasserer har jeg ansvaret for, at de ligningsbeløb, altså de penge, som kirken får stillet til rådighed, bliver forvaltet korrekt. Her i Vive-Hadsund sogn har vi en regnskabsfører, så her skal kasseren ikke føre bilagene, men i stedet føre tilsyn med at pengene bliver anvendt korrekt i forhold til budgettet, både hvad angår daglig drift og større projekter. Jeg deltager også i udarbejdelsen af årsbudgettet og jeg rapporterer kvartalsvis til menighedsrådet og provstiet. Det er udfordrende at være med til at formidle den faste sum penge, som vi får stillet til rådighed. For vi skal forsøge at budgettere så godt som muligt, men der kan jo også komme uforudsete ting i løbet af året, som vi skal tage stilling til. Overholdelse af budgettet kræver et tæt samarbejde med udvalgsformændene og sommetider også en prioritering af aktiviteter.

 

 

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, bygningssagkyndig

Leif Laursen

Rosendalvej 19

9560 Hadsund

Tlf. 98 57 33 72

Mail: Laursen@rosla.dk

Leif fortæller:

Jeg er født og opvokset i Tostrup lidt uden for Vive. Jeg er døbt i Vive kirke. Jeg har fået interessen for det kirkelige liv med fra mit hjem, hvor det var en naturlig ting at deltage i det kirkelige liv og at gå i kirke.

Jeg har bestredet flere forskellige hverv i menighedsrådet og var bl.a. formand, da de to pastorater Vive og Hadsund blev lagt sammen til et. Det var en spændende tid. De sidste 4 år har jeg været formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, som udgøres af 5 medlemmer fra menighedsrådet. Vores arbejde består i at sørge for vedligeholdelse af vores 2 kirker. Da begge kirker er over 100 år gamle, er der meget vedligeholdelsesarbejde, som vi først kan udføre, når vi har rådført os med Provstiet og Stiftet. Det er vigtigt at udføre arbejdet på den rigtige måde. Jeg er også med i Distriktsforeningen Himmerland, hvor vi varetager de mere lokale aktiviteter i forhold til Landsforeningen af Menighedsråd, såsom kurser og temadage.

 

 

Formand for præstegårdsudvalget

John Bastrup

Vandværksvej 3 G

9560 Hadsund

Tlf. 21 66 77 66

Mail: johnbastrup@mail.dk

John fortæller:

Årsagen til at jeg i sin tid blev valgt ind i menighedsrådet er, at jeg har været bedemand. Derfor havde jeg en god kontakt til præster og personale i flere sogne. Jeg blev i 1996 opfordret til at gå ind i menighedsrådsarbejdet i Hadsund, og blev valgt ind. Der er nu gået 20 år med arbejdet, som har været vældig interessant.

Jeg har arbejdet meget i aktivitetsudvalget. Det giver anledning til overvejelser omkring, hvad der skal foregå. Der skal være noget, som alle kan deltage i, og som falder i smag. Vi har et godt samarbejde med FDF, Hadsund skole og Vive Samvirkende Foreninger. Jeg kan huske, at vi for 3 år siden havde besøg af 3. klasser fra skolen, som lavede de mosaikbilleder, der hænger i menighedscenterets kælder. Jeg deltog aktivt i at slå ting og sager i stykker, som skulle klistres på billeder. Det var rigtig godt. Vi har også aktiviteter for ældre mennesker. Jeg har stået for kirkefrokoster gennem flere år. Jeg skulle også stå for underholdningen, men det endte ofte med, at ”De Tre Tenorer” (vi var dog basser) underholdte. Nu hedder vi ”Old Boys Band” – det er Kurt Krone, Leif Laursen og undertegnede. Vi tager ud på plejehjem og underholder med sange, som de ældre kan synge med på. Det er de vældigt glade for.

 

 

Medlem af præstegårdsudvalget

Marianne Andersen

Vesterled 4

9560 Hadsund

 

 

 

Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget

Thomas Sønderby Christensen

Strandvej 1

9560 Hadsund

Tlf. 50 51 54 46

Mail: Thomas_christensen@outlook.com

Thomas fortæller:

Som præstebarn i Rørbæk nordvest for Hobro har jeg nærmest fået folkekirken ind med modermælken. I min tid som psykologistuderende i Aalborg har jeg fortsat mit engagement i kirken, indtil jeg i sommeren 2015 flyttede til Hadsund sammen med min kone Cecilie. Her har vi fra starten ønsket at blive en del af det lokale liv, og vi oplever os taget rigtigt godt imod.

Vi har engageret os i et spændende integrationsarbejde gennem Frivilligcenter Mariagerfjord og i det kirkelige arbejde i Missionshuset Tabor, ligesom jeg også har afløst som organist i Vive og Hadsund kirke - dog kun på klaver. Derudover er jeg netop kommet med i planlægningsudvalget bag Hadsund Bibelcamping, som altid har været en fast del af min sommerferie. Her håber jeg blandt andet at kunne bidrage til at bygge større bro mellem campingen og byen.

Ved siden af foreningslivet bliver der også tid til at køre til Brønderslev, hvor jeg arbejder som psykolog og til at følge lidt med i fodbold og udnytte vores efterhånden ret store samling af brætspil.

I menighedsrådet vil jeg først og fremmest arbejde for, at kirken og det kristne budskab fortsat må være relevant for så mange mennesker i Vive og Hadsund som muligt. Én af mange måder, dette kan ske på, er ved at mødes og snakke sammen, så det inviterer vi til at gøre hver anden søndag eftermiddag i menighedscenteret med udgangspunkt i Bibelen. Alle er velkomne, og det er sjovest, hvis vi er forskellige.

 

 

Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget

Hanne Lassen

Engvej 5

9560 Hadsund

Tlf. 23 84 40 82

 

 

Medlem af valgbestyrelsen

Rikke Balsløw

Jagtvej 35

9560 Hadsund

Tlf. 61 71 81 18

Mail: rikke@balslow.com

 

 

Kirkeværge

Ole Lassen

Engvej 5

9560 Hadsund

Tlf. 20 73 14 04

Ole fortæller:

Jeg blev uddannet blikkenslager og rørlægger i 1967. Det er baggrunden for det jobbet som kirkeværge. Helt fra gammel tid skulle kirkeværgen føre protokollen over kirkegården. Men det er jeg heldigvis fri for, fordi vi fører protokollen elektronisk, og det sørger kirkegårdslederen for. Så jeg har en let job som kirkeværge her. Men jeg går en tur på kirkegården og i kirken engang imellem. Er der så noget at bemærke, henvender jeg mig til kirkegårdslederen eller Leif Laursen, som er formand for kirkegårdudvalget. Men det kører så godt, og vi har en rigtig godt personale, så der er ikke noget at bemærke. Man skal blande sig så lidt som muligt i deres arbejde, når der ikke er noget at bemærke.

 

 

Suppleant

Lisbeth Roth

Sv. Schous Allé 9

9560 Hadsund

Tlf. 53 80 34 78

lisbeth@roth-hadsund.dk